Bili?im sektöründeki tecrübemizi Ot /Vt VE Yaz?l?m Sektörüyle birle?tirerek EROL YAZILIM olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Erol Yaz?l?m Teknolojiyi dünya standartlar?nda kullanarak,  hizmet verdi?i kurum ve/veya kurulu?lar ile uzun soluklu çal??may? tercih eder.

Her geçen gün geli?en teknolojiyi, bilgiyi ve yenilikleri tüketicisine aktar?r. Yerinde ve zaman?nda hizmet çözümleri ile isteklere minimum bütçe ve maksimum hizmet anlay??? ile çal??maktad?r. Erol Yaz?l?m bir teknoloji ?irketinin olmazsa olmaz parkurlar?nda çözüm üreten ve hizmet veren bir firmad?r .

Barkod Sistemleri

  • Endüstriyel Barkod Sistemleri
  • Ot / Vt Çözümleri
  • El Terminalleri
  • Barkod Okuyucu ve Yaz?c?lar
  • Barkod etiket ve ribonlar?
  • Verifikasyon Sistemleri

· Access Geçi? Kontrol Sistemleri
o Online / Ofline Access kontrol sistemleri
o ?ifre ve kart okuyuculu geçi? sistemleri
o Proximity kart okuyucular

Yaz?l?mlar?m?z;
o Barkod sistemi – Market Barkod sistemi
o Restoran sistemi
o Apart – Yurt Program?
o Otel Program?

 Ayr?nt?lar için aray?n?z..