Eskişehir Barkod Sistemleri

resim

Kuruma Özel Yazılım Geliştirme
Kurumunuzun iş akışlarını bilgisayar ortamına taşırken paket programlar zaman zaman yetersiz kalır. Yazılımlar arası entegrasyon gereksinimleri, veri konsolidasyonu veya özel raporlama gereksinimleriniz olabilir. Yılların tecrübesi ve uzman ekibimizde özel yazılım gereksinimlerinizi karşılıyoruz.

Nasıl Geliştiriyoruz?

Geliştirme talebinizle ilgili araştırma yapıyoruz.
Talebinizi detaylandırarak analiz çalışmaları yapıyoruz.
Analiz çalışmaları sonucunda yazılım modülleri ve işlevlerinin neler olacağını belirliyoruz.
Yazılım modüllerine ait kullanıcı arabirimlerini tasarlıyoruz.
Veri mimarisini hazırlayarak çok katmanlı uygulama geliştiriyoruz.
Kuruma özel yazılım geliştirirken analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçlerini proje yönetimi metodlarıyla yönetiyoruz.
Yazılım Projenizde Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?

Yüzde yüz müşteri memnuniyeti
Yazılım projelerinde 10 yılı aşkın deneyim ve başarıyla tamamlanmış pek çok proje
Her zaman en güncel teknolojileri kullanarak geliştirme
Hem web hem de windows platformunda uygulama
Hızlı çözüm üretme

Ürün izleme sistemi
Günümüzde firmaların ürün çeşitliliği ve üretim sayıları artıyor. Gün içersinde yüzlerce iş emri, bunlara bağlı olarak bir o kadar satın alma siparişleri açılıyor. Tedarikçi sayıları arttığı gibi, ürünlerin sevk edildiği müşteri sayısını artırmak her firmanın hedefi. Takibinde gittikçe zorlandığımız bu sistemin bir noktasında bir sorun çıktığını düşünelim.

Sorunu fark ettiğimiz noktada bunun nedenini belirleyebiliriz ama kaynağını bulmamız ne kadar mümkün?
İşçi hatası ise kim yaptı?
Hangi işçimizin eğitimine dikkat edeceğiz?
Kalıbın eskimesi ise hangi makinemizin üstündeydi bu kalıp?
Aynı kalıpla başka hangi üretimleri yaptık?
Belki de aldığımız hammaddededir sorun. Kimden aldığım hammadde?
Aynı partiyi kullanarak başka üretimler de yaptım mı?
Depomda bir yerde duruyorlar mı yoksa sevk ettim mi?
Hangi müşterilerime ne zaman sevk ettim?
Eğer firmamızda izlenebilirlik yoksa bu soruların cevaplarını bulmak ya imkansızdır ya da çok zaman alacaktır.
Malzeme izlenebilirliği satın alma, üretim, depo transferleri, sevk süreçlerinde oluşan malzeme akışının, gerekli belgelerin birbirlerine bağlanması ile takibini yapar. Böyle bir sistemin oluşabilmesi için firma önce kendi süreçlerini gözden geçirmeli ve izlenebilirliğe uygun bir hale getirmelidir. Daha sonra sistemde gerekli kurgular yapılıp, süreçler esnasında gerekli veri girişleri yapıldığında izlenebilirlik raporuna ulaşılabilir.

Izlenebilirlik

Malzeme izlenebilirliği nasıl sağlanır?
İşletmenin süreçlerinin malzeme izlenebilirliğe uygun olması gerekir. Kimi işletmelerde bu mümkünken kimilerinde kısmı olarak yapılabilir durumdadır. Mesela parti, parti takip ettiğimiz hammaddelerimizi bir kazana atıp karıştırıyorsak ve bu kazandan parça parça yarı-mamul üretiyorsak bu noktada izlenebilirlik büyük ölçüde kaybolmaktadır. Bunun önüne geçmek üretim metodu yüzünden mümkün değildir. Başka bir örnek olarak bir firmada kullanılan metal plakaları örnek gösterelim. Yarı mamulümüz olan plakalar oluşturuldukça büyük kutulara atılıyor ve bu kutular depoda boş olan yere konuyor ve kullanma zamanı geldikçe de rast gele alınıyor. İzlenebilirliğin gene kaybolduğu bir durum fakat gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde -kutuların büyüklüklerinin tek partiyi alacak kadar olması, kutuların belli bir düzenle depoya yerleştirilmesi ve çekilmesi ile- izlenebilirliğin sağlanabileceği bir örnek. Malzeme izlenebilirliğini sağlamak isteyen firmaların ilk olarak kendi fiziksel ortamında bunu olanaklı kılması gerekiyor. İkinci örnek gibi durumlar için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekirken, ilk örnek gibi durumlar için ne kadara kadar bir izlenebilirlik yapılabilir bunun kararının verilmesi gerekiyor.
Bir firmanın izlenebilirliği sağlaması için an başta satın alma süreçlerinde parti takibi yapması gerekir. Malzemelerin firma içindeki dolaşımına bakarsak, ilk olarak irsaliye ile depomuza alınırlar, daha sonra firma içi transfer belgeleri ile çeşitli depolarda dolaşabilirler. İş emirleri ile üretime girip gene iş emirleri ile üretimden çıkıp depoya girebilirler. Ürün halini aldıktan sonra ise irsaliye ile müşterilere sevk edilirler. İzlenebilirliğin sağlanması arka planda bu belgelerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile yapılır. Satın alma yaparken o partiye verilecek no elle girilebilir veya bir numarator aracılığı ile sistem tarafından da verilebilir. Herhangi bir transfer yaparken hangi malzemeden ne kadar miktarda transfer edildiği bilgisinin yanında hangi partilerden olduğu da belirtilmelidir. İş emirlerine malzeme çıkışı yapılırken hangi partilerden çıkılacağı LIFO, FIFO gibi yöntemler ile sistem tarafından otomatik verilebileceği gibi eğer böyle bir sistem tercih edilmez ise kişiler tarafından hangi partilerin çekildiği sisteme girilmelidir. Barkodlu sistemlerin kurulması bu gibi noktalarda firmalara hız katacaktır. İş emirlerinde oluşan yarı mamullerin veya mamullerinde aynı şekilde takibinden sonra geriye müşteriye giden ürünlerin hangi partiden yollandığının irsaliye üzerinde belirtilmesi kalır.
Bu şekilde belgelerin birbiri ile ilişkilendirilmesi sonucu artık ileri ve geriye yönelik izlenebilirliğin yapılması mümkündür. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak, diyelim ki bir müşteriniz gönderdiğiniz ürünlerin bir parçasının sorunlu olduğunu size bildirdi. Bu noktada kendinden alacağınız bilgi hangi tarihte malı aldıkları gibi bir şey olabilir. Amacınız müşterinizin bahsettiği malı hangi irsaliye ile gönderdiğiniz bilgisine ulaşmaktır. İrsaliyeye ulaştıktan sonra geriye yönelik izlenebilirlik yapabiliriz. Bu irsaliyeye bağlı bütün iş emirlerini ve satın alma siparişlerini görebiliriz. Bağlı iş emirlerinde o partiyi hangi işçinin yaptığı, hangi makinede ne zaman yaptığı gibi bilgilere ulaşabiliriz. Bu durumda ilişkili makinelerin kontrolü yapılabilir veya işçilere gerekli eğitimler verilebilir. Aynı zamanda ilgili iş emrinin içine girerek, her operasyondan sonra yapılmış üretim kalite kontrol verilerine ulaşabiliriz. Sevk edilmiş sorunlu ürünün final kalite kontrol verilerini inceleyebiliriz. Eğer sorunun nedeni üretimde değil de, yapılan satın almalarda ise müşterideki irsaliyedeki ürünü oluşturan hammaddelerinizin satın alma belgelerine ulaşarak hangi tedarikçiden ne zaman almış olduğunuz bilgisine ulaşabilirsiniz. İlgili satın alma için yapılan giriş kalite kontrol sonuçlarına bakabiliriz. Geriye doğru izleme yapılıp sorunların kaynağı bulunduktan sonra ileri doğru izleme yöntemi ile bu sorunu başka nereye sıçramış olduğunu görebilirsiniz. Örnekten gidecek olursak yaptığınız satın almadaki bozuk hammaddenin hangi iş emirlerinde kullanıldığını görebilirsiniz. Belki ara stoklarınızda o hammaddeden yapılmış yarı mamulleriniz vardır. Bu yarı mamullerin hangi deponuzun hangi stok yerinde bulunduğu bilgisi önem kazanacaktır. Böylece bu yarı mamullerde gerekli kontrolleri ve yeniden işlemeleri yapabilirsiniz. Veya iş emirleri ile ürün haline getirildikten sonra arkasından irsaliyeler geliyordur yani sorunlu malı başka müşterilerinize de sevk etmiş olabilirsiniz. O zaman da gerekli irsaliyelere ulaşarak hatanızı müşterileriniz size şikâyette bulunmadan telafi edebilirsiniz.
Satın alma, üretim süreçleri, malzeme transferleri ve sevkler birbirinden kopuk süreçler olduğu noktada karşımıza çıkan sonuçları analiz etmek imkansız gözüküyor. Malzeme izlenebilirliği ise bu süreçlerin birleştirilmesini sağlıyor. Böylece durumları hızlıca analiz edip ve sorunlara zamanında müdahale edebiliyoruz. Üretim verimliliğimizi ve müşteriye verilen hizmetin kalitesini arttırmakla beraber izlenebilirlikten alınacak raporlar tedarikçi değerlendirme, proses kalite kontrol, işçilerinizin ve makinelerinizin değerlendirilmesi gibi analizler için size gerekli verileri sağlayacaktır. Bu özellikleri ile Malzeme izlenebilirliği, müşteri odaklı çalışan, rekabetçi firmalar için önemli ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

DEPO OTOMASYON SİSTEMİ  

(Warehouse Management System)
(Büyük Ölçekte Depoların yönetimi için Geliştirilmiştir.)

Profesyonel Depo Otomasyon süreci sistem standartları içerisinde ayrı bir katman olarak yer almaktadır.
Avrupa ve Amerika gibi büyük ekonomiler dahil dünya ERP pazarında yer alan gelişmiş yazılımlar, kendi bünyelerinde çok iyi bir Stok Takip Sistemi barındırırlar.
Ancak Stok Takip Programı ile Depo Otomasyonu çok farklı kavramlardır.
Depo Otomasyonu denilince; Stok Takibi dışında; Yerleşim Planı, Dinamik Raf Yeri Takibi, Raf Kapasitesi, Optimizasyon, Planlama, Route, Son Kontrol, Elleçleme, Boşaltma, Toplama, Yükleme gibi kavramlar ortaya çıkar.
Fays_Pro WMS başlı başına uzmanlık gerektiren bu kavramlar için geliştirilmiş profesyonel “Depo/Ambar Yönetim Sistemi” yazlımıdır.

 

                                  

Katmanlar
 

Dünya hızla gelişiyor ve değişiyor.  Bu değişim aynı zamanda teknoloji ve bilişim çağındaki süreçleri de aynı hızla etkiliyor.
Depo uygulamalarında var olan eski teknoloji içeren, yönetim ve sistem modelleri, yerini hızla ileri teknoloji ve inovatif  yeniliklere bırakıyor.
Barkod mimarisi de  yerini Rfid teknolojisine bırakmaya başlamıştır.  Ancak doğurgan
Rfid etiket maliyetleri yüzünden, hala barkod tüm dünyada kullanılmaya devam etmektedir. Karekod ve sonrasındaki gelişmeler bizlere göstermiştir ki, barkod uzun bir süre daha birçok sektörel alanda kullanılmaya devam edecektir.
Özellikle Depo Otomasyonu ve Üretim yönetim sistemlerinde; standart barkod (EAN ve diğerleri) süreç izlenebilirliği ve işlem kolaylıkları stok programı açısından yetersiz kalmaktadır. Örneğin; Hangi tedarikçiden gelirse gelsin, hangi vardiyada üretilirse üretilsin, hangi Lot ve partiden depoya giriş yaparsa yapsın, ürüne basılacak barkod numarası hepsinde aynıdır. Sevk edilen ürün içinde aynı durum geçerlidir. Hangi müşteriye hangi lot ve parti üründen gittiği kolaylıkla tespit edilemez. Üretim Takip Sistemleri için bu veriler son derece önemlidir.

 Fays WMS ile müşerilerimizi ileri teknoloji ve inovatif yeniliklerle buluşturuyoruz.  “Benzersiz (Akıllı) barkod” olarak adlandırdığımız bu yapı, barkod kullanılan tüm süreçlerde standart barkodun yapamadığı yetenekleri barındırmakta ve kullanıcıya işlem kolaylığı, izlenebilirlik ve sayım operasyonlarında büyük artılar taşımaktadır.
Fays WMS kullanan müşterilerimiz   
“Standart Barkod” yetenekleri ile birlikte “Benzersiz Barkod”
yeteneklerinden de faydalanmaktadır.

 


En Zor ve Karmaşık süreçleriniz için ..

FaysPro WMS
Fays_Pro; Büyük ölçekte işletmeler için geliştirilmiş,
oldukça detaylı içeriği olan bir yazılımdır.
Depo Otomasyonunun haricinde birçok ek modülü
barındırmaktadır.

 


Rekabet için, Kesinlikle doğru hamle !..

Benzersiz (Akıllı) Barkod

  • Raf Yeri Takibi Yapmanızı Sağlar,
  • FiFO’ya göre, Son Kullanma Tarihine göre, Lot ve Garanti Tarihine göre sevk yapmanızı sağlar.
  • Üretim bilgisi, Tedarikçi, Müşteri, Parti, Vardiya bilgilerini barındırır.
  • Koli veya Palet üzerine basılacak tek barkodla palet veya koli bozulduğunda adet bazında çıkan ürün, kalan ürün gibi tekrar etiket basma işlemi gerekmeden ürün takibi yapmanızı sağlar.
  • Stok sınıflandırma yapar, parti, seri/lot bilgilerigirebilirsiniz.
  • Üretimden girişlerde kantardan gelen brüt, dara, net bilgilerinin takibini yapabilirsiniz.
 

FaysPro – Genel

Depo Otomasyon Sistemi

Büyük ölçekte depolar için geliştirilmiştir. Barkod veya Rfid teknolojilerini kullanarak deponuzu kontrol altına alır.
Benzersiz (Akıllı) Barkod ileDepo süreçlerinizde ki her detayı izlemenizi sağlar. Optimize eder, doğru ve güvenilir stok takibi yapar. Kontrollü ve hatasız sevkiyatla müşteri memnuniyeti oluşturur.
İleri düzeyde, gelişmiş profesyonel bir Depo Otomasyon sistemidir.Entegrasyon modülü ile SAP Ecc, Oracle, Epicor, Logo, Netsis, Mikro gibi yazılımlarla entegre çalışabilir.

 

FaysPro – İçerik

Ürün İçerik Bilgileri

Stok Kartları,
Depo Kartları,
Müşteri ve Tedarikçi Kartları,
Raf Kartları, (Yerleşim Planı)
Giriş – Çıkış İrsaliyeleri,
Üretimden Giriş Fişi, Sayım Fişi
Fire, Sarf Fişleri, Depo Transfer Fişi
Alım İade, Satış İade Fişleri,
Sayım Fazlası, Sayım Eksiği Fişleri
Konsinye Giriş, Çıkış Fişleri
Konsinye Giriş, Çıkış İade Fişleri  

Seri / Lot / Parti Takibi,
Benzersiz Barkod Üretme,
Standart Barkod Üretme,
Çeki Listesi,
Raf Yeri Takibi,
Raf Ömrü Takibi,
Üretim ve Son Kullanma Tarihi Takibi, Garanti Takibi,
Raf Transferi,
Raf Kapasite Takibi,
Etiket Transfer Fişleri,
Raf Yeri Durum Kontrolü,
Sevkiyat Ürün Toplama – Otomatik Ürün Toplanılacak Raf Planlaması, (Optimizasyon, Route )

Sevkiyat Sipariş Planlama Modülü,
( Sevkiyat Son Kontrol (Picking Control) )
( Transfer Ürün Toplama,  Transfer Son Kontrol )
  
Kantar Modülü,
Kargo-Lojistik Modülü,
Üretim Saha İzleme Modülü,
Kalite Kontrol Etiketleme Modülü,
Paketleme Modülü,
Hızlı Üretim Modülü
Sesli Ürün Toplama Modülü (Voice Picking),
Çoklu Dil Desteği
El Terminalli Sayım Modülü
Barkod Etiket Tasarım ve
Etiket Baskı Modülü
Rapor Tasarlama Modülü,
Etiket  ve Raporlarınızın tasarımı,
Excel Entegrasyonu (Stok Durum Listesi, Depo Giriş, Depo Sevkiyat gibi listeleri excel’e atabilir ve kendi filitrelemenizi yapabilirsiniz),
Raporlar,
Kullanıcı Yetkilendirme ,
Kullanıcı arayüzünü tercihe göre düzenlenme.

 

FaysPro – Kurulum

Kurulum Aşamaları

Ön Analiz,
Method ve Kurgu Eğitimi,
Program Yüklemeleri,
Etiket Tasarımları,
Yerleşim Planı ve Raf Etiketi Üretimi
Proğram Eğitimi,
Ürün Barkod EtiketlemeSüreci,
Genel Sayım,
Sevkiyat sürecine başlama,
Kontroller ve İş Teslimi.
………………………………….

Fays_Kobi

 

FaysKobi  ile Depo Otomasyon Sistemi ….

Küçük veya Orta Ölçekte depo veya depolarınız mı var ?
Üretim mi yapıyorsunuz ?
İthalat veya İhracat ağırlıklı mı çalışıyorsunuz ?
Profesyonel ama çok karışık olmayan, hesaplı
Depo Otomasyonu mu arıyorsunuz ?
Aradığınız ürün
FaysKobi WMS …..
İlaç Sektörü, Otomotiv Sektörü, Elektrik-Elektronik Sektörü, Gıda Sektörü, Tekstil Sektörü,
PLastik PVC, Perçin,Civata, Hırdavat, Rulman Sektörü, İnşaat Sektörü, Gemi ve İnşa gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok müşterilerimiz, Fays_Kobi WMS ‘i tercih etti.

Depo giriş, sarf, sevkiyat ve sayımları kolaylaştıran, Özellikle depo çalışanlarının hata yapmalarını önleyen, kolayca anlayacağı  ve tercih edeceği, orta düzeyde gelişmiş, izlenebilirlik sağlayan bir paketprogramdır.                      

 FaysKobi – Genel

Depo Otomasyon Sistemi

Barkod veya Rfid teknolojilerini kullanarak deponuzu kontrol altına alır.
Benzersiz (Akıllı) Barkod ile Depo süreçlerinizde ki her detayı izlemenizi sağlar. Optimize eder, doğru ve güvenilir stok takibi yapar. Kontrollü ve hatasız sevkiyatla müşteri memnuniyeti oluşturur. Ortadüzeyde, profesyonel bir Depo Otomasyon sistemidir Entegrasyon modülü ile SAP Ecc, Oracle, Epicor, Logo, Netsis, Mikro gibi yazılımlarla entegre çalışabilir.

 

FaysKobi – İçerik

Ürün İçerik Bilgileri

Stok Kartları,
Depo Kartları,
Müşteri ve Tedarikçi Kartları,

Raf Kartları, (Yerleşim Planı)

Giriş – Çıkış İrsaliyeleri,
Üretimden Giriş Fişi, Sayım Fişi
Fire, Sarf Fişleri, Depo Transfer Fişi
Alım İade, Satış İade Fişleri,

Sayım Fazlası, Sayım Eksiği Fişleri
Konsinye Giriş, Çıkış Fişleri
Konsinye Giriş, Çıkış İade Fişleri  

Seri / Lot / Parti Takibi,

Benzersiz Barkod Üretme,
Standart Barkod Üretme,
Çeki Listesi,
Raf Yeri Takibi,
Raf Ömrü Takibi,
Üretim ve Son Kullanma Tarihi
Takibi, Garanti Takibi,
Raf Transferi,
Çoklu Dil Desteği
El Terminalli Sayım Modülü
Barkod Etiket Tasarım ve

Etiket Baskı Modülü
Rapor Tasarlama Modülü
,
Etiket  ve Raporlarınızın tasarımı,
Excel Entegrasyonu (Stok Durum Listesi, Depo Giriş, Depo Sevkiyat gibi listeleri excel’e atabilir ve kendi filitrelemenizi yapabilirsiniz),
Raporlar,
Kullanıcı Yetkilendirme ,
Kullanıcı arayüzünü tercihe göre düzenlenme,

 

FaysKobi – Kurulum

Kurulum Aşamaları

Ön Analiz,
Method ve Kurgu Eğitimi,

Program Yüklemeleri, Etiket Tasarımı. Testler.
Proğram Eğitimi,
Barkod Etiketleme,
Sayım
, Genel kontroller ve İş Teslimi.